Enfomasyon

ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | KREYÒL

Kan Leadership Syans ak Teknoloji 2019
Pou Timoun ak Adolesan ki gen 11 a 19 an
5è Edisyon (soti 15 pou rive 31 jiyè 2019)


KIJAN POU PATISIPE
ENFOMASYON ESANSYÈL YO:

Deskripsyon:
Aktivite Anyèl nan Fòmasyon, Simulation, Pwodiksyon ak Leadership Enstitisyonèl pou Timoun ak adolesan ki gen ant 11 a 19 ane nan yon anviwònman lwazi ak konpetitif.

Gade plis detay.
Voir plus de détails

Misyon:
Pou devlope lidèchip endividyèl ak kolektif (enstitisyonèl, sosyal, kiltirèl, akademik oswa antreprenè) nan timoun ak adolesan.

Oganizatè: ALPHANET (37 Bourbon Street, Ouanaminthe, Ayiti.)
Kote: Ouanaminthe, Nòdès, Ayiti.
Dat la fèt: 15 a 31 Jiyè 2019

Detay:
Soti nan 15 jiyè a 21, 2019, li pral gwoup la nan chèf fanmi; ant 22 ak 28 jiyè 2019, li pral vire a nan nouvo a ak nan 29 a 31 jiyè 2019 li pral moman sa a nan tèt (pi bon an nan pi bon an) nan de kategori ki anvan yo.

Odyans sib:
Kategori laj: Timoun ak adolesan ki gen ant 11 ak 19 an.
Nasyonalite ak vil orijin: tout


Enstitisyon nou vize yo:
Kalite enstitisyon: Lekòl, Legliz, òfelina, ONG, Enstitisyon Eta a, Fondasyon, Biznis, Pati Politik, Asosyasyon, Pèsonalite ...

Kantite anbasadè pou chak delegasyon: 3 anbasadè


Enskripsyon dat limit
Dat limit pou enskripsyon: Samdi, 4 me 2019 a 16:00, sepandan kote yo limite.
  • Li atik la prezantasyon nan 5yèm edisyon an
  • Plis enfòmasyon sou ki jan yo patisipe

Mande enfòmasyon pa ranpli fòm ki anba a:
What is the Leadership Camp?

A non profit intensive training for Children and Teenagers on Leadership and more in a competitive, recreative and productive astmosphere with: conferences, workshops, visits, simulation and more. Created and lead by ALPHANET.
C'est quoi le Camp de Leadership?
Une formation intensive à but non lucratif pour les enfants et les adolescents sur le leadership et plus dans une atmosphère compétitive, récréative et productive avec: conférences, ateliers, visites, simulation et plus Créé et dirigé par ALPHANET.
Qué es el Campamento de Liderazgo?
Una capacitación intensiva sin fines de lucro para niños y adolescentes en Liderazgo y más en una atmósfera competitiva, recreativa y productiva con: conferencias, talleres, visitas, simulación y más. Creado y liderado por ALPHANET.
Kisa Kan Leadership la ye?
Yon fòmasyon entansif ki pa fè pwofi pou Timoun ak Tinedjè sou Lidèchip ak plis ankò nan yon asosye konpetitif, rèkteur ak pwodiktif avèk: konferans, atelye, vizit, simulation ak plis ankò. Kreye ak plon pa ALPHANET.